+

DA-019 Uvádění nového strojního zařízení do provozu

OTÁZKA:
Uvádění nového strojního zařízení do provozu
1. Musí výrobce stroje dodat s prohlášením o shodě také protokol o zkouškách a měřeních stroje, které prováděl při posuzování shody?
2. Jsou tyto zkoušky výchozí revizí?
3. Musí provozovatel provést po připojení stroje výchozí revizi a v jakém rozsahu?
Otázku podává: Miro Vit
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 8. 2001
 
 
Facebook Obchod IN-EL