+

DA-118 Práce studentů na zařízení nn

OTÁZKA:
 

Při přípravě budoucích učitelů technických předmětů na pedagogických fakultách jsou v osnovách studijních předmětů elektrotechnika, elektronika, technická praktika a elektrotechnické laboratoře plánována zapojení a měření silnoproudých obvodů. Např. model bytové instalace, měření náběhových charakteristik světelných zdrojů, měření asynchronních motorů s frekvenčním měničem atd. Mohou studenti tuto činnost provádět, jsou-li tyto obvody napájeny z rozvodné sítě?
Konkrétně pro model bytové instalace (viz přiložené foto) by mělo být použito napájení ze sítě TN-S. Napájení má centrální vypínač-jistič LSN 3+N a proudový chránič S - 30 mA, každý panel má vlastní hlavní vypínač ASN 3+N a proudové chrániče 30 mA pro třífázové obvody (motorová spoušť, stykačové ovládání), a 10 mA pro jednofázové obvody.Mohou studenti na těchto montážních panelech pracovat, bude-li přívod vypnut centrálním vypínačem a budou vypnuty hlavní vypínače panelů?

Otázku podává: Dr. René Drtina
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 3. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL