+

AG-095 Rozvodnice s izolačním krytem a vnitřní neživé části (nový příspěvek 27. 10. 2008)

OTÁZKA:
Rozvodnice s izolačním krytem a vnitřní neživé části

Výrobce strojního zařízení použil k výrobě rozvodnice stroje originální plastovou rozvodnici s vylisovaným označením IP a dvojitým čtverečkem. Izolačním krytem rozvodnice neprocházejí žádné vodivé části (hřídelky vypínačů apod.). Přístroje uvnitř rozvodnice jsou však namontovány na hliníkové montážní desce, která je propojená vodičem se svorkou PE uvnitř rozvodnice. Na štítku, kterým výrobce strojního zařízení rozvodnici označil, není uvedena značka dvojitého čtverečku.
Dle mého názoru je tato rozvodnice elektrický předmět tř. II, a proto by se na její konstrukční provedení měl vztahovat požadavek čl. 7.4.3.2.2 ČSN EN 60439-1 „neživé části uvnitř rozváděče nesmějí být připojeny k ochrannému obvodu …..“
Na můj dotaz mi výrobce sdělil následující:
„U zařízení námi vyrobeného strojního zařízení i u rozváděče není dle dokumentace výrobce použita ochrana dvojitou izolací, pouze je použita plastová rozvodnice, která tuto ochranu umožňuje.

Otázka zní:
Jak je to tedy s plastovými rozvodnicemi? Je směrodatný vylisovaný dvojitý čtvereček na rozvodnici (za předpokladu neporušení izolace procházejícími vodivými předměty krytem) nebo až vyznačení dvojitého čtverečku na štítku od výrobce, který plastovou rozvodnici použije k výrobě např. ovládací skříňky? Pokud na uvedeném štítku není vyznačen dvojitý čtvereček, posuzuje se pak tato rozvodnice jako předmět tř. I a vodivé nosné části uvnitř rozvodnice (např. lišta DIN) se s ochranným obvodem spojují?

Otázku podává: Miroslav Nyč
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 5. 2005
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL