+

AC-046 Ochrana zařízení vn před přepětím

OTÁZKA:
Ochrana zařízení vn před přepětím

Dovoluji si požádat o výklad článku 2.1 normy ČSN 38 0810. V článku je uvedeno mimo jiné:

"Mají-li se spojit elektrické stroje točivé vn s venkovním vedením téhož napětí, spojí se vždy přes transformátor s dvojím odděleným vinutím (izolační transformátor). Tento transformátor ... podstatně omezuje přechod přepětí z jednoho obvodu do druhého. ..."

Konkrétně se jedná o následující případ:
Z rozsáhlé rozvodny 6 kV s celkem asi 60 vývody je napájeno cca 17 transformátorů vn/nn a cca 13 točivých strojů. Transformátory a točivé stroje jsou do rozvodny připojeny přes kabely délky od 50 do 150 m. Na přípojnicích rozvodny jsou instalovány přepěťové ochrany.
Z této rozvodny má být napojena rovněž podružná transformovna. Je navrženo kabelové vedení délky cca 260 m, pak přechod přes kolejiště volným vedením jedním rozpětím délky 82 m izolovanými vodiči a následně kabelový svod délky cca 50 m do podružné transformovny. Oba koncové stožáry volného vedení jsou uzemněny, opatřeny jiskřišti na izolátorech + omezovači přepětí, omezovače přepětí jsou rovněž navrženy na obou koncích kabelů v rozvodně a u podružné transformovny, tzn. jsou splněny podmínky článku 3.1normy ČSN 38 0810, který specifikuje podmínky ochrany elektrických stanic před přepětím. Vlastní dotazy:

1. Znamená text článku 2.1 to, že pokud kdekoliv v síti o stejném napětí, jako je napětí točivých strojů se vyskytne úsek volného vedení (např. jako v tomto případě jen jako vložený úsek v kabelovém vedení), musí se použít izolačního transformátoru? To by ve svém důsledku znamenalo, že výše uvedené řešení přípojky pro transformovnu nelze použít. Nebo je možné postupovat tak, že se posoudí reálná úroveň ohrožení a podle tohoto posouzení se rozhodne o způsobu řešení?

2. Jak se má chápat text článku, pokud je venkovní vedení provedeno například závěsným kabelem vysokého napětí nebo běžným kabelem uloženým na nadzemních podpěrách? (I v těchto případech může být vedení ohroženo atmosférickým výbojem.)

Otázku podává: Ing. Bolek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 5. 2005
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL