+

DA-134 Kvalifikace zaměstnanců vyrábějících dílčí komponenty

OTÁZKA:
Kvalifikace zaměstnanců vyrábějících dílčí komponenty

V rámci výroby dílčích celků propojují zaměstnanci seznámení s kvalifikací dle § 3 vyhlášky ČÚBP č. 50/78Sb. jednotlivé přístroje v rozvaděčích strojů včetně připojování PE vodičů na ochranné svorky, zapojují kabely k motorům a provádějí další činnosti na el.předmětech pro posukovací stroje (označování přístrojů, popisy apod.). Všechny tyto práce jsou prováděny bez napětí podle přesných pracovních postupů (např."vodič černý č.101 na svorkovnici x1 svorky 101 uložen v korýtku č.2 apod.) včetně obrázků - fotek v těchto pracovních postupech.
Současně je třeba zdůraznit, že tyto polotovary jsou pak kompletovány do celků, kde jsou dle pracovních postupů prováděny zkoušky a měření. Kompletaci i zkoušky provádějí pracovníci s el.kvalifikací dle §§ 6 až 8 cit. Vyhlášky.
V souladu s ustanovením ČSN 34 3100 např.čl.32, ČSN 34 3108 čl.12 vč.znění závorky považujeme kvalifikaci osoby seznámené pro tyto práce za dostačující.
Nová ČSN EN 50 110-1 podrobnější ustanovení, co která osoba smí, neřeší. Viz Vaše informace o ČSN EN 50 110-1 na tomto serveru. Dodržování Zákoníku práce (Prevence rizik, pravidelné školení BOZP a ověřování znalostí, vybavování OOPP atd.) považujeme za samozřejmé.
Je náš výklad správný, nebo je pro tyto činnosti nutná kvalifikace osoby alespoň poučené dle § 4 cit.Vyhlášky ?

Otázku podává: ----
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 6. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL