+

AC-047 Ochranný prostor vyšších objektů

OTÁZKA:
Ochranný prostor vyšších objektů

Majitel přízemního objektu žádal stavební úřad o změnu užívání (dříve klubovny společenských organizací, nyní administrativní budova). Stavební úřad mimo jiné stanovil tuto podmínku: Stavba bude vybavena hromosvodem ve smyslu §199 vyhlášky č. 48/1982Sb. v termínu......... Bude předložena výchozí revizní zpráva. Objekt je (dle mého názoru) nedaleko dvoupatrového, třípodlažního, bytového domu. A obklopen vysokými stromy. V jaké nejmenší vzdálenosti musí být objekt bez hromosvodu u objektu s hromosvodem, aby se to dalo posoudit jako ochranné pásmo a slouží jako ochrana i vysoké stromy? Musí být na objektu hromosvod a nebo nemusí. Ve zmiňovaném §199 je pouze konstatováno, že se musí učinit opatření proti škodlivým účinkům atmosférických výbojů. Není zde stanoveno jakým způsobem. Předpokládám, že dle ČSN 34 1390. A zde je stanoveno, že objekty v ochranném pásmu hromosvod mít nemusí.

Otázku podává: Ján Fedorňák
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 6. 2005
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL