+

AG-104 Ukončení přípojky

OTÁZKA:
Ukončení přípojky

Při provádění pravidelné revize el.instalace administrativní budovy jsem narazil na závadu, která je dle mého názoru závažná a odstranění této závady bude pro provozovatele finančně náročné. Jedná se o tuto závadu :

V 70-tých letech bylo zhotovena k revidovanému objektu kabelová přípojka z trafostanice kabelem AYKY 4B 3x240+120. Kabelová skříň RIS 3 byla instalována na vnější stěně objektu. V 80-tých letech se provedla přístavba objektu, avšak pojistková kabelová skříň zůstala stávající.
Současný stav je takový, že uvnitř, prakticky uprostřed objektu je přívodní pojistková kabelová skříň a kolem ní jsou vybudovány kanceláře, chodby a rehabilitační provozovna. Pojistky z pojistkové skříně jsou vymontovány, a přímo na vstupních svorkách pojistkových spodků je napojen další kabel AYKY 4B 3x240+120, který vede do další pojistkové skříně a odtud je proveden kabelový rozvod do částí objektu. Umístění přívodní pojistkové skříně uvnitř objektu odporuje všem požadavkům ČSN 33 3320 i dalším souvisejícím předpisům. Pojistková skříň má být umístěna vně objektu a další vývody jištěny příslušnými pojistkami.Znamená to však rekonstruovat, anebo zhotovit zcela novou přípojku.

Technická dokumentace kabelové přípojky ani revidovaného objektu neexistuje, ani žádost provozovatele na VČE o předělání kabelové přípojky z důvodu přístavby objektu.
Poraďte prosím, jak uvedenou závadu kvalifikovat a jak ji řešit.

Otázku podává: Karel Rendla
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 6. 2005
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL