+

AC-031 Měření uzemnění, vzdálenost kovových předmětů od hromosvodu, odpovědnost za hromosvod

OTÁZKA:
Měření uzemnění, vzdálenost kovových předmětů od hromosvodu, odpovědnost za hromosvod
1. Používám klešťový měřící přístroj GHV Trading C.A 6412 na měření zemních odporů. Dostačuje změřit klešťovým měřícím přístrojem zemní odpory na jednotlivých svodech hromosvodu, které jsou spojeny v základu (základový zemnič) nebo v zemi po obvodu budovy, nebo je nutné ještě měřit přechod (odpor) mezi základovým zemničem nebo páskem po obvodu budovy a zemí za pomocí sond (např.: měření za pomocí PU 430, aj.) ?

2. Hřebenový hromosvod se čtyřmi svody: délka svodu od země k hřebenovému jímači (lano na hřebenu) střechy je 15 m a délka každého svodu po okraji střechy je 5 m, naměřený zemní odpor každého zemniče je 3 Ω, přičemž svody jsou v zemi spojené páskou (vedoucí po celém obvodu budovy), takže celkový odpor všech paralelně spojených zemničů je též 3 Ω. Prosím o správný výpočet vzdáleností dle článku 112 (zajištění izolace kovových předmětů od hromosvodu.)?

3. Hromosvody nebo jiná ochrana před bleskem se zřizují na objektech a zařízeních dle článku 13 ČSN 34 1390. Je ze zákona povinností zaměstnavatele (musí) zajistit na některých objektech ochranu před bleskem (musí být instalovány hromosvody nebo jiné ochrany)?

Otázku podává: J.Tumajer
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 10. 2003
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL