+

AC-005 Lze provádět povrchové svody nových hromosvodů pomocí lan FeZn 50mm2

OTÁZKA:
Lze provádět povrchové svody nových hromosvodů pomocí lan FeZn 50mm2
1. Prosím o upřesnění ČSN 34 3190, odst.86, tab.2. Je správné provádět nové hromosvody - povrchové svody po RD pomocí lan FeZn 50mm2( tab.2)?. Uvádí se, že lan se má používat jen na jímací vedení zavěšené mřížové soustavy
a závěsových hromosvodů a na volně uložené skryté svody. Možný způsob použití lan se neuvádí ani v publikaci HROMOSVODY a ZEMNIČE, svazek 6 z nakladatelství Strom ( autor Ing. Rous, Sedláček, Marks)
2. Je možné použít na zemní svod ze zkušební svorky drát FeZn průměr 8 mm, připojený v zemi na základový nebo obvodový zemnič?
Otázku podává: J. Novotný
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 11. 2001
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL