+

AC-004 Vedení hromosvodu v blízkosti hořlavých hmot

OTÁZKA:
Vedení hromosvodu v blízkosti hořlavých hmot
Při provádění revize hromosvodu jsem zjistil tento problém: Klasická hřebenová jímací soustava (drát FeZn 8mm) na rodinném domě. Dva skryté svody, v trubce PH 29, ve stěně domu. Ovšem vodiče ze střechy procházejí konstrukcí střechy, "provrtanou" taškou a dále do již uvedené trubky ve stěně. Je jisté, že vzdálenosti od hořlavých ( i nehořlavých) předmětů, dle ČSN 34 1390, zde nejsou dodrženy.
Celkový posudek, který jsem uvedl v revizní zprávě, zněl: "Zařízení pro ochranu před úderem blesku není, v tomto provedení, schopno bezpečného provozu." V odstavci "Závady" jsem uvedl detailnější odvolávky na články č.71,,73 a 74 výše uvedené normy.
Při předání této revize jsem byl ale "upozorněn" majitelem provádějící firmy, že takto již provedli více hromosvodů a žádný RT to "neohodnotil" jako neschopné bezpečného provozu.
Tedy můj dotaz zní: - " Lze akceptovat svody z jímače k zemničům "protažené" otvorem cca 12 mm v tašce, a procházející uvnitř dřevěné konstrukce střechy? Jak provést nápravu tohoto provedení?
Otázku podává: J. Prokop
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 11. 2001
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL