+

AG-058 Proudový chránič ve vodorovné poloze?

OTÁZKA:
Proudový chránič ve vodorovné poloze?
Při přejímání nové obytné buňky od zahraničního výrobce do používání jsem zjistil nefunkčnost proudového chrániče. Proudový chránič nevybavil ani při svém jmenovitém reziduálním proudu, nereagoval ani na stisknutí zkušebního tlačítka, nevybavil ani při pětinásobku svého jmenovitého reziduálního proudu. Funkční začal být až teprve po svém několikerém zapnutí a vypnutí pomocí ovládací páčky. Co bylo na uvedené věci zajímavé a pro nás nezvyklé, bylo to, že rozvodnice, ve které byl chránič namontován, byla pro nedostatek místa nainstalována na stropě, takže chránič byl ve vodorovné poloze čelem dolů. Když jsem na tuto anomálii upozornil dodavatele buňky, odbyl mě tím, že mi sdělil, že ze strany výrobce jsou jakékoliv závady vyloučeny. Přesto se ptám, zda proudový chránič, který je určen k namontování do rozváděče, může být montován v jiné než svislé poloze.
Otázku podává: --
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 11. 2003
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL