+

AG-051 Přenosná zdrojová soustrojí a chránič

OTÁZKA:
Přenosná zdrojová soustrojí a chránič
Musí být nízkonapěťové zdrojové soustrojí (přenosné), pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí, vybaveno proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem do 30 mA ?
ČSN 33 2000-5-551 uvádí:
551.4.4 Pro přenosná zdrojová soustrojí, která se mají přemísťovat na blíže neurčená místa pro dočasné nebo krátkodobé použití (doplňující požadavky na ochranu samočinným odpojením pro případy, kdy instalace a zdrojové soustrojí
nemají trvalé umístění).
551.4.4.2 V sítích TN, TT a IT musí být k zajištění samočinného odpojení instalován proudový chránič s jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem do 30 mA.
Otázku podává: --
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 7. 2003
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL