+

Prohlášení o shodě

Náležitosti prohlášení o shodě stanoví vláda nařízením. Podle přílohy č. 4 nařízení vlády 118/2016 (které od 20. 4. 2016 nahradilo řízení vlády  č. 17/2003 Sb.), o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, EU prohlášení o shod...
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele

Aktualizováno: 25. 4. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL