+

Detail normy ČSN 73 0842

Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu

neplatná norma
Třídící znak: 730842
Označení: ČSN 73 0842
Určená
Účinnost od: 1. 5. 1996
Účinnost do: 1. 4. 2014
Související
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 19652 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových objektů, jejich částí a prostorů určených pro zemědělskou výrobu (dále jen zemědělských objektů) a pro projektování změn staveb stávajících objektů) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části objektů, přičemž změnou stavby (např. výměnou konstrukcí či zařízení) nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení). Při projektování zemědělských objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo jiné předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné normy nebo předpisy na ni odvolávají. Tato norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti zemědělských objektů v návaznosti na ČSN 73 0804:1995, jejíž ustanovení se vztahují i na zemědělské objekty, pokud nejsou zpřesněna či nahrazena specifickými ustanoveními v této normě. Norma neplatí pro: - porážkové stáje na jatkách, - ubikace zvířat v zoologických zahradách, cirkusech apod.) , - sklady prostředků k ochraně rostlin, - mrazírny.

Změny a opravy normy ČSN 73 0842

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna Z1 2004.10 1. 11. 2004 4 71243
tisková změna Z2 2009.04 1. 5. 2009 2 82990
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL