+

Detail normy ČSN 73 0845

Požární bezpečnost staveb. Sklady

neplatná norma
Třídící znak: 730845
Označení: ČSN 73 0845
Určená
Účinnost od: 1. 3. 1997
Účinnost do: 1. 6. 2012
Související
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 20985 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma platí pro projektování požární bezpečnosti skladů ve stavebních objektech, a to: nových skladů, změn staveb stávajících skladů, změn staveb, jimiž se upravují stavební objekty a prostory jiného účelu na sklady. Norma stanoví specifické požadavky na požární bezpečnost objektů a prostorů určených pro skladování hořlavých látek v návaznosti na ČSN 73 0804 z října 1995. Ustanovení ČSN 73 0804 platí pro objekty a prostory určené pro skladování, pokud nejsou zpřesněny specifickými ustanoveními. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení. Norma dále uvádí (vyjmenovává) ty druhy skladů pro které tato norma neplatí. (Jde celkem 14 druhů skladů např. technických a zkapalněných plynů, žíravin, jedů, chemické sklady obecně, sklady hořlavých kapalin a další.) Vedle všeobecných požadavků (kapitola 4), je normalizováno požární i ekonomické riziko (kapitoly 5 a 6), stupeň požární bezpečnosti (kapitola 7), požadavky na stavební konstrukce (kapitola 8), únikové cesty (kapitola 9), odstupy (kapitola 10) a konečně zařízení pro protipožární zásah (kapitola 11). ČSN 73 0845 nahradila ČSN 73 0844 ze 6.7.1977, ČSN 73 0825 ze 7. 5. 1991 a ČSN 73 0867 ze 7. 5. 1991. "Změnou 1)-2/1999", vydanou v únoru 1999, se s účinností od 1.3.1999 provádějí v normě poměrně rozsáhlé změny textu článků i tabulek. Norma se zejména doplňuje o opatření, vztahující se na hořlavé obaly, pro něž norma také platí. Doplňuje se dále informativní příloha B a C.

Změny a opravy normy ČSN 73 0845

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z2 1. 6. 2012 0 84726
tisková změna Z1 1999.02 1. 3. 1999 8 55368
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL