+

Detail normy TNI 33 2130

Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014

platná norma
Třídící znak: 332130
Označení: TNI 33 2130
Účinnost od: 1. 5. 2017
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

V této TNI jsou doplněny a upřesněny některé požadavky na bytovou a občanskou výstavbu především s ohledem na výskyt takto upravených bytů. TNI rovněž obsahuje základní požadavky pro přípravné činnosti k zavedení vysokorychlostního internetu. TNI 33 2130 doplňuje nové informace pro uživatele o požadavcích na elektrická zařízení bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byt (byty) zvláštního určení a dále v kuchyních v souladu s celkovou koncepcí souboru ČSN 33 2000 a je koncipována tak, aby jí bylo možno využívat s již zavedenými částmi a oddíly ČSN 33 2000. Ustanovení prvé části této TNI lze použít i pro obytné části staveb pro sociální péči a bezbariérové pokoje pro cestovní ruch. Rovněž v rodinných domech se ustanovení této TNI použijí přiměřeně k typu zdravotního postižení jeho uživatele (uživatelů).

Změny a opravy normy TNI 33 2130

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL