+

Detail normy ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3

Větrné elektrárny – Část 1: Konstrukční požadavky

nová norma
Třídící znak: 333160
Označení: ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3
Účinnost od: 1. 6. 2020
Důležitá
Zařízení: E1 E2
Činnost: projektování
Katalogové číslo: 510020 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato část mezinárodní, evropské, a přitom české normy specifikuje základní požadavky na návrh větrné elektrárny tak, aby byla zajištěna konstrukční integrita větrných turbín. Jejím účelem je zajistit odpovídající úroveň ochrany před poškozeními způsobenými nebezpečími, se kterými je nutno během jejich života počítat. Tento dokument se soustřeďuje na všechny dílčí systémy větrných turbín, jako jsou řídicí a ochranné funkce, vnitřní elektrické systémy, mechanické systémy a podpůrné konstrukce. Platí pro větrné turbíny všech velikostí. Pro malé větrné turbíny je možno uplatnit IEC 61400-2 (zavedenou jako ČSN EN 61400-2 ed. 3:2015). IEC 61400-3-1 (zavedená jako ČSN EN 61400-3-1) stanoví doplňující požadavky na pobřežní větrné elektrárny.

Tato ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3 s účinností od 15. 3. 2022 nahrazuje ČSN EN 61400-1 ed. 2 (333160) z července 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Změny a opravy normy ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL