+

Detail normy ČSN EN IEC 62275 ed. 3

Systémy vedení kabelů – Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace

nová norma
Třídící znak: 370510
Označení: ČSN EN IEC 62275 ed. 3
Účinnost od: 1. 6. 2020
Související
Zařízení: E1 E2
Činnost: montáž
Katalogové číslo: 509728 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma specifikuje požadavky na kovové, nekovové a kompozitní kabelové pásky a k nim příslušející upevňovací prostředky používané pro uspořádání a podporu systémů vedení v elektrických instalacích. Kabelové pásky a přidružené upevňovací prostředky se mohou používat také pro jiná uplatnění. Pokud tomu tak je uplatňují se ještě další požadavky.

Na pásku a upevňovacím zařízení (popř. při jejich malé velikosti na jejich obalu) musí být označení výrobce nebo odpovědného prodejce. V dokumentaci k pásku musí výrobce uvést pevnost v tahu, maximální a minimální pracovní teplotu, maximální a minimální průměr stahovaného svazku v mm, doporučenou metodu instalace včetně případného nástroje, který pro to má být použit, a mechanickou pevnost pro upevňovací zařízení.

Tato norma s účinností od 29. 11. 2022 nahrazuje ČSN EN 62275 ed. 2 (370510) z ledna 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Norma je zavedena vyhlášením ve věstníku, takže je k dispozici pouze v anglickém jazyce.

Změny a opravy normy ČSN EN IEC 62275 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL