+

Detail normy ČSN EN 80416-1 ed. 2

Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci

platná norma
Třídící znak: 013765
Označení: ČSN EN 80416-1 ed. 2
Účinnost od: 1. 11. 2009
Související
Zařízení: E1 E2
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 84182 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci Tato část IEC 80416 - jako horizontální norma - poskytuje zásady a směrnice pro tvorbu grafických značek k registraci a specifikuje klíčové zásady a pravidla pro přípravu názvu, popisu a poznámek. IEC 80416-1 se vztahuje na grafické značky používané:
- k identifikaci předmětů nebo jejich částí (například ovládačů nebo displejů),
- k indikaci funkčních stavů nebo funkcí (například zapnuto, vypnuto, poplach),
- k označení spojení (například svorek, místa s vyplněnou plochou),
- k poskytnutí informací o balení (například označení obsahu, instrukce pro manipulaci),
- k poskytnutí instrukcí o činnosti předmětů (například omezení v použití).

IEC 80416-1 se nevztahuje na grafické značky pro bezpečnostní značení, použití na výkresech a schématech, použití v technické dokumentaci produktů/výrobků a technické výrobní dokumentaci a použití k informaci pro veřejnost. Tato norma je určena zejména technickým komisím pro přípravu norem v souladu se zásadami stanovenými v Pokynu 108 IEC. Jednou z odpovědností technické komise je používat všude, kde je to možné, horizontální normy při zpracování jejích publikací. Obsah této horizontální normy nebude platit, pokud nebude jmenovitě zařazený nebo zahrnutý do příslušné publikace.

Změny a opravy normy ČSN EN 80416-1 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL