+

Detail normy ČSN EN 54-1

Elektrická požární signalizace – Část 1: Úvod

platná norma
Třídící znak: 342710
Označení: ČSN EN 54-1
Účinnost od: 1. 12. 2021
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 513062 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tento dokument poskytuje potřebné informace pro určené užití norem souboru EN 54. Soubor EN 54 se uplatňuje pro detekování požáru a pro systémy požárního poplachu pro budovy a stavební objekty sestavené z mnoha součástí. Tyto systémy zpracovávají informace za účelem detekování požáru v jeho prakticky nejrannějším stádiu a:
- vydávají zvukové nebo viditelné signály pro obyvatele budovy, kteří mohou být požárem ohroženi,
- přenášejí požární výstrahu k organizacím, které mají pravomoc starat se o budovy a jejich okolí,
- vydávají signály, aby v případě požáru zahájily činnost dalších systémů a zařízení na ochranu před požárem.

Soubor EN 54 přesněji určuje:
- charakteristické vlastnosti výrobků (elektrické požární signalizace), jejich zkušební metody a kritéria provozování, vůči nimž je vyhodnocována účinnost a spolehlivost součástí pro zjišťování požáru,
- požadavky na kompatibilitu a připojitelnost součástí,
- návody pro uplatnění systémů detekce požáru a výstrahy před ním.

Předmětem ČSN EN 54-1:2021 je definování termínů, které jsou v rámci souboru EN 54 používány. Ten udává také principy, na jejichž základě je každá část souboru EN 54 založena a popisuje činnosti, na jejichž základě jsou součásti detekce požáru a jeho poplašných zařízení založeny.

Norma je k dispozici v anglickém znění.

Změny a opravy normy ČSN EN 54-1

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL