+

Detail normy ČSN EN IEC 62040-3 ed. 3

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení

nová norma
Třídící znak: 369066
Označení: ČSN EN IEC 62040-3 ed. 3
Účinnost od: 1. 2. 2022
Související
Zařízení: E1
Činnost: projektování revize
Katalogové číslo: 514093 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato část normy IEC 62040 stanoví požadavky na provedení a zkoušení pohyblivých částí, stacionární a pevné elektronické systémy nepřerušovaného napájení (UPS), které jsou napájeny střídavým napětím nepřesahujícím 1 000 V,
- dodávají střídavé výstupní napětí nepřesahující 1 000 V,
- obsahují zařízení pro ukládání energie, jehož napětí nepřesahuje 1 500 V DC, a
- mají primární funkci zajišťovat nepřetržité napájení zátěže.

Tento dokument specifikuje požadavky na výkon a zkoušky kompletních UPS a v případě, že je to nutné, také požadavky na jednotlivých funkčních jednotek UPS. Požadavky na jednotlivé funkční jednotky UPS uvedené v publikacích IEC uvedených v bibliografii platí do té míry, že nejsou v dokumentu uvedeny v rozporu s tímto dokumentem. UPS jsou vyvinuty pro široký rozsah výkonů, od méně než sto wattů až po několik megawattů, aby splňovaly požadavky na dostupnost a kvalitu napájení různých zátěží. Informace o typických konfiguracích a topologiích UPS jsou uvedeny v přílohách A a B. Tento dokument rovněž obsahuje požadavky na výkon UPS a zkoušky týkající se spínačů UPS, které spolupracují s funkčními jednotkami UPS, aby byla zachována kontinuita napájení zátěže.

Změny a opravy normy ČSN EN IEC 62040-3 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL