+

Detail normy ČSN EN IEC 62061 ed. 2

Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost řídicích systémů souvisejících s bezpečností

nová norma
Třídící znak: 332208
Označení: ČSN EN IEC 62061 ed. 2
Účinnost od: 1. 2. 2022
Důležitá
Zařízení: ES
Činnost: projektování
Katalogové číslo: 513867 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a uvádí doporučení na návrh, integraci a potvrzení platnosti (validaci) řídicích systémů souvisejících s bezpečností (SCS) pro stroje. Je použitelná pro řídicí systémy použité buď jednotlivě, nebo v kombinaci pro zajištění bezpečnostních funkcí strojů, které nejsou při své činnosti přenosné, včetně skupin strojů koordinovaně společně pracujících. Tento dokument je specifickou normou pro sektor strojních zařízení v rámci IEC 61508 (soubor). Návrh složitých programovatelných elektronických subsystémů nebo prvků subsystémů není v rozsahu platnosti tohoto dokumentu. Toto je v rozsahu platnosti IEC 61508 nebo norem s ní spojených. Tento dokument nepokrývá:
- elektrická nebezpečí vyvolaná samotným elektrickým řídicím zařízením (například úraz elektrickým proudem - viz IEC 60204-1),
- jiné bezpečnostní požadavky nezbytné na úrovni stroje, jako jsou ochranná zařízení,
- specifická opatření pro hlediska zabezpečení - viz IEC TR 63074.

Změny a opravy normy ČSN EN IEC 62061 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL