+

Detail normy ČSN EN IEC 62271-203 ed. 3

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 52 kV

nová norma
Třídící znak: 357190
Označení: ČSN EN IEC 62271-203 ed. 3
Účinnost od: 1. 4. 2023
Související
Zařízení: E2
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 516646 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato část IEC 62271 stanoví požadavky na plynem izolované kovově kryté rozváděče vnitřního a venkovního provedení na střídavý proud pro napětí vyšší než 52 kV a pro provozní kmitočty do 60 Hz včetně, jejichž izolaci tvoří alespoň z části izolační plyn jiný než vzduch o atmosférickém tlaku. Plynem izolované kovově kryté rozváděče odpovídající této normě sestávají z jednotlivých součástí konstruovaných pro přímé spojení mezi sebou a schopných správné funkce pouze v této sestavě. Tato norma doplňuje a mění, pokud je to nutné, jiné normy platné pro jednotlivé součásti tvořící GIS (plynem izolované soustavy). S účinností 4. 7. 2025 nahrazuje ČSN EN 62271-203 ed. 2 (357190) z října 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Změny a opravy normy ČSN EN IEC 62271-203 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Obchod IN-EL