+

Detail normy ČSN 33 2000-5-551 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení

platná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-5-551 ed. 2
Účinnost od: 1. 10. 2010
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 86557 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma platí pro instalace nízkého a malého napětí se zdrojovými zařízeními určenými k trvalému nebo příležitostnému: - napájení instalace, která není připojena k distribuční síti dodavatele elektřiny, - napájení instalace, které je alternativní k napájení z distribuční sítě dodavatele elektřiny, - napájení instalace paralelně s distribuční sítí dodavatele elektřiny a - pro vhodné kombinace výše uvedených způsobů. Platnost normy se rozšiřuje i na napájení pojízdných nebo přepravitelných jednotek. Jsou upřesněny požadavky na instalace, ve kterých může zdrojové zařízení pracovat paralelně s jiným zdrojem včetně veřejné distribuční sítě. Doplněny jsou požadavky na elektroinstalace obsahující staniční baterie.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-5-551 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna A11 1. 4. 2017 0 501868
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL