+

Detail normy ČSN EN 62040-1

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS

platná norma
Třídící znak: 369066
Označení: ČSN EN 62040-1
Harmonizovaná
Účinnost od: 1. 6. 2009
Účinnost do: 19. 7. 2022
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 83414 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato část ČSN EN 62040 se aplikuje na zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) s akumulátorem elektrické energie ve stejnosměrném meziobvodu. Primární funkcí UPS pokrytého touto normou, je zajistit nepřetržitost střídavého napájení. UPS může také sloužit pro zlepšení jakosti dodávaného výkonu, a to jeho udržováním ve stanovených mezích. Tato norma platí pro pohyblivé, nepřenosné a pevné nebo vestavěné UPS určené pro použití v distribučních soustavách nízkého napětí a určené k instalaci v jakékoliv operátorovi přístupné oblasti nebo v příslušných prostorách s omezeným přístupem.

Změny a opravy normy ČSN EN 62040-1

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
vyhlášená změna A1 1. 10. 2013 4 93686
věstníková změna Z1 1. 1. 2020 1 509097
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL