+

Detail normy ČSN 33 2312 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

platná norma
Třídící znak: 332312
Označení: ČSN 33 2312 ed. 2
Účinnost od: 1. 5. 2014
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 94955 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma platí pro návrh, stavbu a posuzování elektrických zařízení ukládaných do hořlavých látek a na ně z hlediska zabránění vznícení hořlavých hmot a šíření požáru po vedení. S účinností od 1. 1. 2016 nahrazuje ČSN 33 2312 z května 1985, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Změny a opravy normy ČSN 33 2312 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Obchod IN-EL