+

Detail normy ČSN EN 60825-1 ed. 3

Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

platná norma
Třídící znak: 367750
Označení: ČSN EN 60825-1 ed. 3
Účinnost od: 1. 5. 2015
Související
Zařízení: E1
Činnost: revize
Katalogové číslo: 96618 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma je platná pro bezpečnost laserových zařízení, která vyzařují záření v rozsahu vlnových délek od 180 nm do 1 mm. Tato část 1 obsahuje minimální požadavky. Splnění požadavků této části 1 nemusí být dostatečné k dosažení požadované úrovně bezpečnosti zařízení. Laserová zařízení musí splňovat požadavky na výkon a zkoušky příslušných norem zabývajících se bezpečností zařízení. Hodnoty maximální přípustné dávky ozáření (MPE), uvedené v této části 1, byly stanoveny pro laserové záření a nevztahují se na kolaterální záření. Tato norma od 19. 6. 2017 plně nahrazuje ČSN EN 60825-1 ed. 2 z června 2008, se kterou do té doby platí souběžně.

Změny a opravy normy ČSN EN 60825-1 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL