+

Detail normy ČSN 33 2000-5-52

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

neplatná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-5-52
Účinnost od: 1. 4. 1998
Účinnost do: 24. 1. 2014
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 42028 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Požadavky se týkají rozdělení rozvodů na proudové obvody, provedení, spojování a ochrany vodičů, provedení přívodů a vývodů k elektrickým předmětům, průchodů vedení různými prostředími (stavebními konstrukcemi). Jeden oddíl je věnován souběhu silových a sdělovacích vedení. Další kapitoly stanoví požadavky na různá provedení vedení, tj. z holých vodičů, izolovaných vodičů na podpěrách, vedení v trubkách (i lištách), vedení z můstkových, lištových páskových a jednožilových vodičů. Nejobsáhlejší kapitola je věnovaná vedením z kabelů.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-5-52

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna Z1 2001.04 1. 5. 2001 2 57639
věstníková změna Z2 1. 3. 2012 0 89438
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL