+

Detail normy ČSN EN 61000-3-2 ed. 3

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A)

neplatná norma
Třídící znak: 333432
Označení: ČSN EN 61000-3-2 ed. 3
Harmonizovaná
Účinnost od: 1. 12. 2006
Účinnost do: 30. 6. 2017
Související
Zařízení: E1
Činnost: projektování
Katalogové číslo: 76965 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma se zabývá omezením proudů harmonických injektovaných do veřejné rozvodné sítě. Stanovuje meze harmonických složek vstupního proudu, které mohou být vytvářeny zařízením zkoušeným za stanovených podmínek. Harmonické složky se měří podle příloh A a B. Tato část souboru norem se týká elektrických a elektronických zařízení se vstupním fázovým proudem až do 16 A včetně, u nichž se předpokládá připojení do veřejných distribučních sítí nízkého napětí. Zařízení pro obloukové svařování, které není profesionálním zařízením, se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně, je zahrnuto také v této normě. Zařízení pro obloukové svařování určené pro profesionální použití specifikované v IEC 60974-1 není v této normě zahrnuto a může být předmětem omezení instalace podle IEC 61000-3-4 nebo IEC 61000-3-12. Zkoušky podle této normy jsou typové zkoušky. Zkušební podmínky pro konkrétní zařízení jsou uvedeny v příloze C této normy.

Změny a opravy normy ČSN EN 61000-3-2 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
vyhlášená změna A1 1. 4. 2010 2 85334
vyhlášená změna A2 1. 4. 2010 3 85335
věstníková změna Z1 1. 4. 2015 1 96830
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL