+

Detail normy ČSN EN 60950-1 ed. 2

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

neplatná norma
Třídící znak: 369060
Označení: ČSN EN 60950-1 ed. 2
Harmonizovaná
Účinnost od: 1. 12. 2006
Účinnost do: 20. 12. 2020
Související
Zařízení: E1
Činnost: projektování revize
Katalogové číslo: 77236 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma se vztahuje na zařízení informační technologie napájené ze sítě nebo z baterií, včetně elektrických kancelářských zařízení a přidružených zařízení, s jmenovitým napětím nepřevyšujícím 600 V. Dále se tato norma vztahuje na zařízení informační technologie, která jsou navržena pro použití jako telekomunikační koncové zařízení a zařízení infrastruktury telekomunikační sítě, bez ohledu na zdroj napájení, nebo jsou navržena a určena k přímému připojení ke kabelovému distribučnímu systému, případně jsou použita jako zařízení infrastruktury tohoto systému, bez ohledu na zdroj napájení a nebo jsou navržena k využívání střídavé napájecí sítě jako komunikačního přenosového média. Tato norma stanovuje požadavky určené ke snížení nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění operátora nebo osoby bez elektrotechnické kvalifikace, která může přijít do styku se zařízením, případně i pro osoby provádějící údržbu.

Souběžně s touto normou platí ČSN EN 62368-1 (367000) z června 2015, která tuto normu zcela nahradí od 20. 12. 2020.

Změny a opravy normy ČSN EN 60950-1 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna A1 1. 12. 2010 3 87250
tisková změna A11 1. 1. 2010 2 84613
tisková změna A12 1. 1. 2012 2 89613
tisková změna A2 1. 3. 2014 3 94532
tisková oprava Opr. 1 1. 5. 2012 1 90373
věstníková změna Z1 1. 4. 2016 2 99301
věstníková změna Z2 1. 6. 2018 1 504714
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL