+

Změna k 31. prosinci 2019

 

Po více než dvacetiletém působení v naší firmě končí náš kolega Ing. Michal Kříž k 31. 12. 2019 jako zaměstnanec – odchází na zasloužený odpočinek do důchodu. Jeho roli garanta iiSEL® přebírá Ing. Pavel Vojík. Ing. Michal Kříž však s naší firmou bude externě spolupracovat i nadále, a to jako autor příruček a spoluřešitel nových projektů.

Našemu kolegovi za jeho práci v naší firmě srdečně děkujeme a přejeme do dalších let mnoho zdraví.
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL