+

Nová nařízení vlády k zákonu o bezpečnosti práce

Nová nařízení vlády k zákonu o bezpečnosti práce

Dne 30. června 2021 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna nová nařízení vlády, a to:
Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Nabývá účinnosti dne 1. 7. 2022 a nahrazuje vyhlášku č. 50/1978 Sb. a
Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Nabývá účinnosti dne 1. 7. 2022 a nahrazuje vyhlášku č. 73/2010 Sb.

Informaci k nařízení vlády č. 194/2022 Sb. najdete zde.

Dne 30. června 2021 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn nový zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Tímto zákonem se mimo jiné zrušuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2022. Plné znění najdete na tomto odkazu.

Komentář k tomuto zákonu je uveden zde.

 
 
Facebook Obchod IN-EL