+

Nový zákon o bezpečnosti práce

Nový zákon o bezpečnosti práce

Dne 30. června 2021 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn nový zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Tímto zákonem se mimo jiné zrušuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2022. Plné znění najdete na tomto odkazu.

Komentář k tomuto zákonu je uveden zde.

 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL