+

MOŽNOST PROVÁDĚNÍ INSTALACÍ FVE

Víte, že provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie, tedy i fotovoltaických zdrojů, může pouze fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru?

V případě fotovoltaických zdrojů se jedná o živnostenské oprávnění v oboru montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

Nicméně tato fyzická nebo právnická osoba je povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů (tedy i fotovoltaiky) pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.

Osvědčení o profesní kvalifikaci osob provádějících instalaci lze získat absolvováním a splněním požadavků profesní kvalifikace 26-014-H „Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů“.
Uvedené požadavky vyplývají z ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
Více informací naleznete zde: PROVÁDĚNÍ INSTALACÍ FVE

 
 
Facebook Obchod IN-EL