+

AA3-336 Samostatný zemnič přepěťové ochrany na železnici (Doplňující otázka 18. 5. 2019.)

Prosím o radu, jak si správně vysvětlit pojem „samostatný zemnič“ v čl. 6.4.2 ČSN 34 1500 ed. 2. Čl. 6.4.1 ČSN 34 1500 ed. 2 požaduje ukolejnění a současně uzemnění do 10 Ω. Čl. 6.4.2 doplňuje, že pokud samostatný zemnič nemůže odpor do 10 Ω zajistit, musí být položen pásek délky min. 25 metrů. Co je myšleno pod pojmem „samostatný zemnič“? Je to strojené uzemnění zřízené zvlášť vedle trakčního stožáru, přičemž odpor uzemnění základu stožáru se neuvažuje, nebo je samostatný zemnič celkové uzemnění stožáru, tj. paralelní součet obou odporů, případně jen základ stožáru? Obdržel jsem koordinační schéma ukolejnění a trakčních propojení, kde je uvedeno „Změřit zemní odpor a popřípadě uzemnit na samostatný zemnič“ (viz obrázek).

Samostatným zemničem ve výkresu se tedy myslí strojený zemnič mimo základ stožáru, současně se ale počítá s tím, že pokud bude odpor náhodného uzemnění stožáru do 10 Ω, není třeba další uzemnění zřizovat a termín „samostatný zemnič“ ve smyslu čl. 6.4.2 ČSN 34 1500 ed. 2 tak zahrnuje i základový zemnič stožáru.

Ing. Radim Strycharski

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 12. 2017
Aktualizováno: 18. 5. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL