+

Technické normy

Filtrování norem je přístupné pouze pro předplatitele
Označení normy Název normy Značky
ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů neplatná 274002 R 1. 2. 2014 S E1 ED
ČSN EN ISO 9001 ed. 2 Systémy managementu kvality - Požadavky platná 010321 P 1. 10. 2010 S E1 E2 ES EV
ČSN EN ISO 10012 Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení platná 010360 R 1. 12. 2003 S E1 E2
ČSN EN 13460 Údržba - Dokumenty pro údržbu platná 010662 M 1. 2. 2003 D E1 E2
ČSN EN 13269 Směrnice pro vypracování smluv o údržbě platná 010663 M 1. 8. 2007 D E1 E2
ČSN EN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně platná 011300 P R 1. 11. 2023 S E1 E2
ČSN EN ISO 80000-2 Veličiny a jednotky – Část 2: Matematika platná 011300 P M R 1. 12. 2020 S E1 E2 ED ES EV
ČSN EN ISO 80000-2 Veličiny a jednotky – Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice neplatná 011300 P M R 1. 4. 2020 S E1 E2 ED ES
ČSN ISO 80000-7 Veličiny a jednotky – Část 7: Světlo neplatná 011300 P R 1. 7. 2012 S E1
ČSN ISO 80000-2 Veličiny a jednotky – Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice neplatná 011300 P M R 1. 4. 2012 S E1 E2 ED ES
ČSN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně neplatná 011300 P R 1. 8. 2011 S E1 E2
ČSN EN 80000-13 Veličiny a jednotky – Část 13: Informatika platná 011300 P 1. 4. 2009 S E1
ČSN ISO 31-5 Veličiny a jednotky. Část 5: Elektřina a magnetismus neplatná 011300 P R 1. 11. 1995 D E1 E2
ČSN ISO 31-6 Veličiny a jednotky. Část 6: Světlo a příbuzná elektromagnetická záření neplatná 011300 P R 1. 11. 1995 D E1 E2
ČSN ISO 1000 Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek neplatná 011301 P R 1. 6. 1997 D E1 E2
ČSN 01 1320 Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice platná 011320 P 1. 7. 2001 S E1 E2 EV
ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití platná 011501 P 1. 4. 2019 S E1 E2
ČSN ISO 1999 Akustika - Odhad ztráty sluchu vlivem hluku platná 011620 P 1. 5. 2014 S E1 E2 EV
ČSN EN ISO 9612 Akustika - Určení expozice hluku na pracovišti - Technická metoda platná 011622 P 1. 2. 2010 S E1 E2
ČSN ISO 7196 Akustika - Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku platná 011625 P 1. 3. 1997 S E1 E2
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook Obchod IN-EL