+

Detail normy ČSN ISO 31-6

Veličiny a jednotky. Část 6: Světlo a příbuzná elektromagnetická záření

neplatná norma
Třídící znak: 011300
Označení: ČSN ISO 31-6
Účinnost od: 1. 11. 1995
Účinnost do: 1. 7. 2012
Důležitá
Zařízení: E1 E2
Činnost: projektování revize
Katalogové číslo: 17867 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma obsahuje ISO 31-6:1992. Pod všeobecným názvem "Veličiny a jednotky" sestává ISO 31 z těchto částí: Část 0: Všeobecné zásady. Část 1: Prostor a čas. Část 2: Periodické a příbuzné jevy. Část 3: Mechanika. Část 4: Teplo. Část 5: Elektřina a magnetismus. Část 6: Světlo a příbuzná elektromagnetická záření. Část 7: Akustika. Část 8: Fyzikální chemie a molekulová fyzika. Část 9: Atomová a jaderná fyzika. Část 10: Jaderná reakce a ionizující záření. Část 11: Matematická znaménka a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice. Část 12: Podobnostní čísla. Část 13: Fyzika pevných látek. Tabulky veličin jednotek jsou v ISO 31 uspořádány tak, že na levých stranách jsou veličiny a na odpovídajících pravých stranách jednotky. Tato šestá část normy ISO 31 uvádí názvy a značky veličin a jednotek světla a příbuzných elektromagnetických záření. Podle potřeby jsou uvedeny též převodní činitele. ČSN ISO 31-6 (01 1300) byla vydána v listopadu 1995. Nahradila ČSN 01 1306 z 11.8.1986 a část III ČSN 01 1323 z 11.8.1986.

Změny a opravy normy ČSN ISO 31-6

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna Amd.1 1. 7. 2012 0 61296
 
 
Facebook Obchod IN-EL