+

Detail normy ČSN ISO 31-5

Veličiny a jednotky. Část 5: Elektřina a magnetismus

neplatná norma
Třídící znak: 011300
Označení: ČSN ISO 31-5
Účinnost od: 1. 11. 1995
Účinnost do: 1. 4. 2011
Důležitá
Zařízení: E1 E2
Činnost: projektování revize
Katalogové číslo: 17818 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma obsahuje ISO 31-5:1992. Pod všeobecným názvem "Veličiny a jednotky" sestává ISO 31 z těchto částí: Část 0: Všeobecné zásady. Část 1: Prostor a čas. Část 2: Periodické a příbuzné jevy. Část 3: Mechanika. Část 4: Teplo. Část 5: Elektřina a magnetismus. Část 6: Světlo a příbuzná elektromagnetická záření. Část 7: Akustika. Část 8: Fyzikální chemie a molekulová fyzika. Část 9: Atomová a jaderná fyzika. Část 10: Jaderná reakce a ionizující záření. Část 11: Matematická znaménka a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice. Část 12: Podobnostní čísla. Část 13: Fyzika pevných látek. Přílohy A, B slouží pouze pro informaci (Gaussova soustava a příklady vztahů v různých soustavách rovnic). Tabulky veličin jednotek jsou v ISO 31 uspořádány tak, že na levých stranách jsou veličiny a na odpovídajících pravých stranách jednotky. Tato pátá část normy ISO 31 uvádí názvy a značky veličin a jednotek elektřiny a magnetismu. Podle potřeby jsou uvedeny též převodní činitele. ČSN ISO 31-5 (01 1300) byla vydána v listopadu 1994. Nahradila ČSN 01 1305 z 16.1.1984.

Změny a opravy normy ČSN ISO 31-5

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna Amd.1 2001.04 1. 5. 2001 2 61295
tisková změna Z1 2009.01 1. 2. 2009 2 82630
 
 
Facebook Obchod IN-EL