+

Detail normy ČSN ISO 1000

Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek

neplatná norma
Třídící znak: 011301
Označení: ČSN ISO 1000
Účinnost od: 1. 6. 1997
Účinnost do: 1. 8. 2011
Důležitá
Zařízení: E1 E2
Činnost: projektování revize
Katalogové číslo: 21612 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Norma obsahuje ISO 1000:1992. Tato mezinárodní norma popisuje mezinárodní soustavu jednotek (v kapitolách 3, 4, 6); doporučuje vybrané dekadické násobky a díly jednotek SI pro všeobecné použití a uvádí některé další jednotky, které se mohou používat s mezinárodní soustavou jednotek (v kapitolách 5 a 7 a v příloze A); cituje definice základních jednotek SI (v příloze B). Normalizovány jsou: jednotky SI (kapitola 4) - Základními jednotkami jsou nadále metr (m), kilogram (kg), sekunda (s), ampér (A), kelvin (K), mol (mol), kandela (cd). Norma obsahuje v tabulce 2 a 3 odvozené jednotky SI. Z nich tabulka 3 specifikuje odvozené jednotky, používané např. v problematice ochrany lidského zdraví, a to jsou: aktivita /radionuklidu/ (becquerel - Bq), pohlcená dávka, měrná sdělená energie, kerma, index pohlcené dávky (gray -Gy) a dávkový ekvivalent, index dávkového ekvivalentu (sievert - Sv). Dále jsou normalizovány násobky jednotek SI, použití jednotek SI a jejich násobků, pravidla pro zápis značek jednotek, jednotky mimo SI, které se mohou používat s jednotkami SI a jejich násobky. ČSN ISO 1000 (01 1301) byla vydána v červnu 1997. Nahradila ČSN 01 1300 z 10.4.1987.

Změny a opravy normy ČSN ISO 1000

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Obchod IN-EL