+

AA1-338 Čerpadlo a ochrana před úrazem elektrickým proudem

Přenositelné čerpadlo (1fázové) je napájeno z rozváděče MaR a předpokládá se manipulace s ním jen při jeho výměně osobou, která není laik.

Článek 411.3.3 dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 nelze použít, jelikož se nejedná o mobilní čerpadlo pro venkovní použití (čerpadlo je umístěno ve vnitřním prostoru farmaceutického podniku).

Má smysl použít proudový chránič na doplňkovou ochranu čerpadla?

Poznámka:

Pokud výrobce čerpadla doporučuje proudový chránič k čerpadlu, tak je nutné ho instalovat.

Jaroslav Blažek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 2. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL