+

AA3-360 Pospojování vzduchotechnické jednotky

Chtěl bych se zeptat nebo potvrdit si návrh ochranného pospojování u vzduchotechnické jednotky. Vzduchotechnická jednotka se skládá z několika sekcí (např. ventilátorová, filtrační apod.). Na podstavném rámu ventilátorové sekce je hlavní uzemňovací bod. Od tohoto bodu je provedeno doplňující ochranné pospojování. Konstrukčně je pospojován plášť sekce. Dveře a příčky jsou pospojovány z/ž vodičem (protože je nelze pospojovat konstrukčně, jinak jsou izolované). Tzn. celý vodivý plášť, který je přístupný dotyku, je pospojován. Uvnitř sekcí ale pospojování není provedeno. Přes plášť jednotky se jde průchodkami, uvnitř jsou po trasách kabely uchyceny. V prvcích, kde kabely končí, jsou rovněž průchodky, na plášti jsou kabely ukončeny v připojovacích krabicích.

Otázka zní:

1. Uvnitř sekce mám např. ventilátor, k němu vede kabel, který má v sobě ochranný vodič, jeden konec končí v elektroinstalační krabici (na plášti), druhý končí na svorkách motoru. Musí se z el. instalační krabice jít z ochranné svorky (označené barevnou kombinací z/ž) na ochrannou svorku na rámu? Nebo lze ochranný vodič vytáhnout do řídicí jednotky a až tam provézt uzemnění? Uvažuju, že vytáhnu ochranný vodič (z/ž) na rám i potom dále do řídicí jednotky (použiju z/ž dvojsvorku uvnitř krabice).

2. Myslím si, že uzemnění uvnitř jednotky není potřeba, kabely jsou uchyceny, v návodu bude upozornění, ať při servisu odpojí jednotku od napájení (v řídicí jednotce je uzamykatelný hlavní vypínač). Prosím o potvrzení.

3. Někteří výrobci VZT nedělají pospojování. Myslím si, že je to v rozporu se základním bezpečnostním požadavkem, kde se musí všechny volně přístupné vodivé plochy s rozměrem XYZ pospojovat. Nebo je nějaká výjimka, kde by se dalo od toho upustit?

Poznámka:
Využívám ochranu automatickým odpojením od zdroje + pospojování (jedná se o zařízení třídy I).

4. Dveře máme pospojovány vodičem; existuje další řešení (kromě vodivých pantů)? Např. kluzné kontakty apod. Také aby se dveře daly sundat.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 3. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL