+

AA3-367 K průřezům vodičů pospojování – uzemnění

Prosím o konzultaci k průřezů místního hlavního pospojování dané situace:

V rámci jednoho velkého obchodního objektu je rozvodna nn, ze které je kabelem napojen samostatný obchodní prostor v rámci objektu – rozváděč RH1 kabelem CYKY 3 x 120 + 70 mm2.

Bezprostředně u RH1 je zřízena místní přípojnice MET, která je připojena na strojený zemnič vodičem CYA 16 mm2 ž/z (což by odpovídalo ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 tab. 54.1, kdy je slaněný Cu povolen 16 mm2, pokud není riziko mechanického poškození a koroze a pokud slouží pouze pro elektrická zařízení).

PE přípojnice rozváděče RH1 je připojena na MET vodičem CYA 70 mm2 žz (odpovídá polovině průřezu krajního vodiče).

Dále mají být připojeny ostatní kovové části (kovové žlaby) a dále je připojen SLP RACK 45U.

Dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 čl. 544.1 nesmí být průřez menší, než je polovina průřezu ochranného uzemnění (vodič označený PE), jehož průřez je v instalaci největší.

Největší v instalaci je přívodní vodič PEN 70 mm2 (tedy ne PE) a je tedy otázkou, zda pro vodič pospojování na MET bude dostačovat CYA 25 mm2 (popř. jiný menší, nebo bude nutná rovněž polovina z PEN 70 mm2 = 35 mm2, pro všechny neživé kovové části připojené na místní MET).

Studnička

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 5. 2019
Aktualizováno: 12. 6. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL