+

AA3-369 Měření uzemnění dlouhého zemnicího pásku (Nový příspěvek 16. 8. 2019.)

1. V súbehu trasy kábla vn je uložený zemný pás FeZn 30 mm × 4 mm, dĺžke cca 600 m.
Je možne zmerať uzemnenie bežným prístrojom na meranie uzemnenia volt ampérovou metódou nabitím sond 20 a 40 m, alebo je potrebné  meranie realizovať ako pri veľkých uzemňovacích sústavách za použitia nezávislého zdroja a ako pomocnú sondu využiť uzemnenie dostatočne vzdialenej stanice?

2. Dodávateľ v časti úseku kábla uložil zemný pás priamo pod kábel tak, že sa ho dotýka.
Do akej miery ovplyvňuje takto uložený zemný pás spoľahlivosť prevádzky kábla vn?

Ivan Sotak

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 8. 2019
Aktualizováno: 16. 8. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL