+

AA4-027 Ochrana před dotykem živých částí u pojistkového odpojovače

Na jednom z mých projektů řeším zapojení, které navrhl projektant. Před dokončeních revize bych rád slyšel Váš názor. Schéma zapojení jsem zakreslil – viz níže. Nejsou uvedeny jmenovité hodnoty ochran, byla dodržena řádná selektivita jištění.

Jedná se o paralelní vedení tří vodičů vždy pro každou fázi. Na pojistkovém odpojovači se v momentě poškození pojistky bude vracet zpětný proud a bude tedy na obou stranách napětí, díky spojení těchto vodičů na jističi. Pojistkový odpojovač je samozřejmě celý oplášťován a zakryt, nehrozí tedy, že by mohlo dojít k dotyku na živou část. Odpojovač je OEZ a konstruován tak, aby při výměně pojistky nehrozilo nebezpečí dotyku s živou částí. Dále bude rozváděč, kde je tento odpojovač označen výstražnou cedulí Pozor zpětný proud. Místnosti, kde se nacházejí tyto rozváděče jsou uzamčené. Blokové schéma se nachází vždy u každého rozváděče.

Dle mého názoru to takto může být, nicméně bych rád slyšel Váš názor.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 10. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL