+

AA3-380 Uzemnění stožárů veřejného osvětlení

V provozu máme stávající veřejné osvětlení (průmyslový areál, spíše se jedná o osvětlovací stožáry a s několika lampami V. O.).

1. Samostatný osvětlovací stožár bude napájen kabelem CYKY-J 4 x 16 z rozváděče budovy (cca 150 m). Zajímalo by mne, zda od tohoto rozváděče (síť TN-C 400 V, PEN vodič v rozváděči je propojen s uzemňovací soustavou budovy) musím vést zemnicí pásek až ke stožáru a ten přes uzemňovací přívod propojit s páskem, nebo by stačilo dodržet to, že u osvětlovacího stožáru položím do výkopu pod napájecí kabel nerez V4A pásek 30 x 3,5 v délce 50 m (pásek by tedy končil 50 m od stožáru volně v rýze pod napájecím kabelem tohoto stožáru).

2. V provozu máme stávající osvětlovací stožár (k němu je přiveden ve výkopu zemnicí pásek a stožár je uzemněn). Z tohoto stávajícího stožáru by mělo dojít k propojení kabelem s dalšími třemi osvětlovacími stožáry (jeden osvětlovací stožár + 2 lampy venkovního osvětlení, poslední lampa je od stávajícího uzemněného stožáru cca 200 m). Je nutné od tohoto stávajícího uzemněného osvětlovacího stožáru vést zemnicí pásek až k těm „novým“ třem stožárům, nebo by stačilo  propojit tyto tři „nové“ stožáry zemnicím páskem mezi sebou a toto uzemnění připojit k uzemnění stožáru vn, který je v blízkosti těchto „nových“ tří stožárů?

3. Poradíte mi, kde získat PN01 Veřejné osvětlení v Praze? Přesný název neznám. Tato norma by měla řešit požadavky na výstavbu veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy. Zajímalo by mne to jen pro informaci – prý je velmi dobře zpracována a tak bych si ji chtěl přečíst.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 2. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL