+

AA1-353 Elektroinstalace mobilní buňky (Nový příspěvek 5. 4. 2020.)

Mohu vás požádat o radu? Máme navrhnout vnitřní elektroinstalaci pro mobilní buňku (klasická stavební kontejnerová buňka, která se naloží na auto, převeze na určené místo a z auta se umístí na požadované montážní místo), kde dojde k připojení na stávající rozvod. V buňce budou zářivky + nějaké zásuvky (rychlovarná konvice, lednička apod.).

Buňka bude napájena z nadřazené rozvodny v soustavě IT 3 x 230 V. Rozvod v buňce také bude v soustavě IT. Zajímalo by mne následující… Pro takovouto elektroinstalaci bych měl vycházet z normy ČSN 33 2000-7-717 ed. 2.

Jako zdroj je tedy nadřazená rozvodna (rozvodna obsahuje hlídače izolačního stavu a nadproudové prvky) a může se na ní vztahovat definice uvedená v čl. 717.313 b) – viz obr. 717-3

Bylo by možné tedy zapojení zobrazené na obr. 717.3 použít i pro napájení ze sítě IT? Síť IT provozujeme bez vyvedeného středního vodiče, tudíž by v hl. proudovém chrániči nebyl zapojen. Nevím, jestli by toto vyobrazené zapojení bylo možné použít, když by pro síť IT v mobilní buňce byl použit hlavní proudový chránič  pro všechna zařízení, která budou v buňce. Aby se nestalo to, že při poruše na dvou rozdílných zařízeních se mi poruchový proud uzavře přes vodiče PE těchto zařízení a vlastně nedojde k vybavení hlavního chrániče z toho důvodu, že chránič nepozná unikající proud (z tohoto důvodu se v soustavě IT používá vždy jeden proudový chránič chránící jedno zařízení). Pokud by to bylo možné takto zapojit, musí být při takovémto způsobu zapojení použit v buňce hlídač izolačního stavu? Zásuvky, vypínače apod. budou samozřejmě ve třídě ochrany II.

Narážím na ustanovení článku 717.411.6, kde se píše, že síť IT jednotky musí být napájena oddělovacím ochranným transformátorem nebo nízkonapěťovým zdrojovým zařízením s hlídačem izolačního stavu.

Nebo by elektroinstalace měla být provedena dle obr. 717.4 nebo dle obr. 717.5? Pokud by elektroinstalace byla provedena dle obr. 717.4, znamená to, že se jako hlavní chránič použije chránič se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem např. 100 mA a bude selektivní pro chrániče 30 mA – které budou chránit venkovní zásuvky, chránič 100 mA tedy bude chránit jak vnitřní elektroinstalaci, tak venkovní připojené zařízení? Hlídač izolačního stavu být nemusí?

V článku 717.313 se dále píše: „zdroje napájení, prvky pro připojení či odpojení mohou být uvnitř buňky“ – znamená to, že zdroje uvedené na obr. 717.4 a 717.5 mohou být kdekoliv venku mimo buňku (v našem případě rozvodna) a já pouze přivedu napájecí kabely do buňky? To by bylo vlastně v souladu s obrázkem 717.3 – mám pravdu?

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 4. 2020
Aktualizováno: 5. 4. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL