+

AA3-401 K ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 Doplňující otázka 14. 1. 2021.)

Prosím o vysvětlení znění článku 534.4.10 ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, ve kterém se píše „vodiče mezi SPD a hlavní uzemňovací svorkou nebo ochranným vodičem musí mít průřez, který není menší než: 16 mm2 mědi pro SPD typu 1 instalované na začátku instalace“. V tomto textu použitý (v mém e-mailu tučně vyznačený) výraz „ochranným vodičem“ je totožný s výrazem „mezilehlou uzemňovací svorku 2“, jež je zmiňován na obrázku 534.9.

Konkrétně se mi jedná o následující případ: průmyslová hala má u svého vstupu umístěný hlavní rozváděč, ve kterém jsou instalovány SPD typu 1. Napájecí přívod k tomuto rozváděči je veden zemí a je tvořen kabelem H07VV-U4G10. V hlavním rozváděči je dole v blízkosti SPD instalovaná HOS, ke které je připojena PE sběrnice tohoto rozváděče a dále pak vodič H05V-U10, který vychází ven z rozváděče a je 30 cm pod rozváděčem spojen svorkou s uzemňovacím přívodem z FeZn 10 od základového zemniče. Když tuto konkrétní instalaci porovnávám s obrázkem 534.9, řekl bych, že svorka, která spojuje vodič H05V-U10 s FeZn 10 je „hlavní uzemňovací svorkou 1“ a HOS uvnitř rozváděče je „mezilehlou uzemňovací svorkou 2“. Vodič instalovaný uvnitř rozváděče mezi HOS a SPD je H05V-F16. Dle mě je tedy vše v souladu se zněním této normy včetně toho, že vodič H05V-U10 od „mezilehlé uzemňovací svorky 2“ k „hlavní uzemňovací svorce 1“ nemá průřez 16 mm2 mědi.

Chápu znění správně, nebo se mýlím?

Petr Doseděl

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 12. 2020
Aktualizováno: 14. 1. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL