+

AA1-368 Napájení z elektrocentrály

Mám k Vám dotazy ohledně elektrocentrály, jejíž schéma uvádím:

 

Jde o jednoduché schéma zapojení jednofázového elektrického generátoru, na kterém nejsou znázorněny prvky řízení ani jištění. Jistič generátoru má In = 14 A a Itrips = 16,1 A. Vodič PE je propojen pouze mezi ochranným kolíkem zásuvky a neživou vodivou částí. Doporučení výrobce je, aby byl vodič PE uzemněn pro případ napájení spotřebiče třídy ochrany I.

Otázky:
1. Jak by měl znít správně popis této soustavy?
2. Jaká je zde ochrana před úrazem elektrickým proudem?
3. Je v pořádku naměřený odpor ochranné smyčky 14,3 Ω?

Šimek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 4. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL