+

AA2-078 Nevyhovující impedance smyčky

Chtěl bych se zeptat proč je v oddílu 411 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 uvedeno, že za proud Ia vyvolávající automatickou funkci přístroje způsobujícího odpojení se může brát i reziduální proud proudového chrániče (čl. 411.4.4)? Dále v čl. 411.4.5 je výslovně uvedeno, že pro ochranu při poruše (ochranu před nepřímým dotykem) mohou být proudové chrániče použity. V jakých případech je tedy přípustné proudový chránič pro ochranu automatickým odpojením od zdroje použít? Podotýkám, že teď neřeším nadproudovou ochranu před přetížením vedení, která musí být řešena předřazeným jisticím prvkem, ale pouze ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí.

Petr Slezák

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 9. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL