+

Detail normy ČSN 73 0835

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

platná norma
Třídící znak: 730835
Označení: ČSN 73 0835
Účinnost od: 1. 5. 2006
Související
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 75181 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových budov a prostorů, určených k poskytování zdravotní nebo sociální péče1), pro projektování změn staveb stávajících budov a prostorů zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810, které platí i pro uvedené objekty a prostory, pokud nejsou zpřesněny či nahrazeny specifickými požadavky v této normě. Tato norma neplatí pro provozy ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociální péče, které přímo nesouvisí s poskytováním zdravotnické nebo sociální péče (např. pro složky správní, hospodářsko provozní, sklady, garáže). Pro lůžkovou část lázeňských léčeben, ozdravoven, sanatorií a stacionářů platí ČSN 73 0833, pokud v těchto zařízeních nejsou pacienti neschopní samostatného pohybu (viz přílohu A).

Změny a opravy normy ČSN 73 0835

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z1 1. 3. 2013 0 92253
věstníková změna Z3 1. 10. 2020 2 510830
věstníková změna Z2 1. 3. 2020 3 509108
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL